Dědické řízení

Dědické řízení
Notář provádí řízení o dědictví po zemřelých, kteří měli poslední trvalé bydliště na území notářského obvodu.

Prodej majetku
Notář jako soudní komisař při provádění úkonů v řízení o dědictví, u něhož byla nařízena likvidace dědictví, je pověřen zpeněžit majetek náležející do dědictví, jehož výtěžek bude po zpeněžení majetku následně rozvržen mezi věřitele zůstavitele.